کد اقتصادی کرج

کارت بازرگانی در کرج | اخذ کارت بازرگانی در کرج | کارت بازرگانی کرج | ثبت نام کارت بازرگانی کرج | اخذ کد اقتصادی در کرج | کد اقتصادی کرج | پلمپ دفاتر کرج ثبت تاسیس و تغییرات شرکتها | اداره ثبت و تغییرات شرکتها | سایت ثبت و تغییرات شرکتها | تغییرات شرکت هیئت مدیره | کارت بازرگانی در کرج | اخذ کارت بازرگانی در کرج | کارت بازرگانی کرج | ثبت نام کارت بازرگانی کرج | اخذ کد اقتصادی در کرج | کد اقتصادی کرج | پلمپ دفاتر کرج | پلمپ دفاتر در کرج | ثبت برند و برندسازي|ثبت برند در کرج|ثبت شرکت در کرج|ثبت سهامي خاص|ثبت شرکت با مسئوليت محدود|ثبت تعاوني|ثبت موسسه| ثبت شرکت ها در کرج|ثبت علامت تجاري در کرج|ثبت لوگو در کرج|ثبت برند در کرج|تغييرات در اساسنامه شرکت در کرج|تغييرات در شرکت در کرج|ثبت تغييرات شرکت در کرج|ثبت علائم تجاري در کرج|ثبت شرکت در کرج

جهت تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی باید به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مربوط به شرکت ها مراجعه نمایند.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده دارایی:

اصل و کپی کلیه مدارک شرکت ( اساسنامه- اظهارنامه- شرکتنامه- تقاضانامه- روزنامه رسمی)

اصل و کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت

تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت

گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت

اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر شرکت به نام شرکت

فیش واریزی دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت

فیش آب و برق و تلفن و گاز دفتر شرکت

در نظر داشته باشید که حتی در صورت عدم فعالیت شرکت تشکیل پرونده دارایی الزامی است و برای اعلام عدم فعالیت و عدم پرداخت مالیات احتیاج به انجام آن می باشد و در غیر اینصورت مشمول جریمه مالیاتی می شوید.

کد اقتصادی کرج

کد اقتصادی کرج

کد اقتصادی کرج

اگر مکان دفتر شرکت به صورت صوری یا غیرواقعی اعلام شده باشد نمی توان تشکیل پرونده دارایی داد و برای تشکیل پرونده حتما احتیاج به اجاره نامه و سند مالکیت آن هم به نام شرکت مربوطه می باشد و حتی در بعضی از حوزه های مالیاتی جهت بررسی واقعی بودن آدرس اعلامی که در روزنامه رسمی شرکت موجود است به بازدید از آن اقدام می شود.

جهت تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی با کارشناسان حامی نیکان تماس گرفته تا بهترین روش را به شما پیشنهاد دهند و مشمول جریمه مالیاتی نشوید.

مشاوره با کارشناسان حامی نیکان باعث متمایز شدن شما از افراد عادی می شود.

 • اخذ جواز تاسیس

  جواز تاسيس مجوزي استكه براساس دستورالعملهاي موجود به موجب آن متقاضي ميتواند با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به شروع كارهاي اجرائي و نصب ماشين آلات اقدام نمايد
  شرايط كلي
  اشخاص حقيقي :
  - تابعيت دولت دولت جهوري اسلامي ايران
  - حداقل سن 18 سال تمام
  - دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم
  اشخاص حقوقي :
  - اساسنامه (مرتبط با نوع فعاليت)
  - ارائه آگهي تاسيس و آگهي آخرين تغييرات در روزنامه رسمي كشور
  مراحل و شرح اقدامات :
  1 – ارائه اطلاعات پايه و فرمهاي درخواست ( پيوست ) به متقاضي در شركتهاي خدمات مشاوره اي
  2 – ارائه مدارك شخصي متقاضيان (پيوست )
  3 – تشكيل پرونده در شركتهاي خدمات مشاوره اي
  مراحل صدور جواز تاسيس طرحهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي
  1 – ارائه اطلاعات پايه و فرمهاي درخواست ( پيوست ) به متقاضي در شركتهاي خدمات مشاوره اي
  2 –انجام مشاوره اوليه
  3 - ارائه مدارك شخصي متقاضيان (پيوست )
  4 – اخذ استعلام هاي مورد نياز (پيوست)
  5 – تشكيل پرونده در شركتهاي خدمات مشاوره اي
  6 – ارسال پرونده به سازمان نظام مهندسي كشاورزي
  7 – بررسي پرونده و ارجاع به شركتهاي خدمات مشاوره اي واجد شرايط جهت تهيه طرح
  8 – بررسي و تائيد نهائي در سازمان نظام مهندسي
  9 – ارسال پرونده به معاونت برنامه ريزي اقتصادي سازمان جهادكشاورزي(مديريت صدور پروانه ها) جهت صدور جوازتاسيس

 • اخذ دفاتر پلمب

  پلمپ دفاتر قانوني شركت : پلمپ دفاتر
  جهت گرفتن پلمپ دفاتر اين مدارك بايد ارائه شود:
  1-كپي شناسنامه و كارت ملي مديرعامل + مهر شركت
  2-آگهي تأسيس شركت در صورت تغييرات در نام يا محل شركت، روزنامه آخرين تغييرات.
  شيوه وش پلمپ دفاتر تجارتي (قانوني) مؤسسات و شركتهاي ايراني و خارجي هر تاجر باستثناي كسبه جزء مكلف است دفاتر ذيل كه شامل:
  1- دفتر روزنامه.
  2- دفتر كل.
  3- دفتر دارائي پلمپ نمايد.
  دفتر روزنامه دفتر است كه اجر همه روزه مطالبات و ديون و داد و ستد تجارتي خود و بطور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي به هر اسم و رسمي كه باشد در آن دفتر ثبت نمايد. دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته اي يكمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخيص و جدا كرده و هر نوعي را در صفحه مخصوص در آن دفتر بطور خلاصه ثبت كند. دفتر دارائي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارائي منقول و غير منقول و ديون و مطالبات سال گذشته را به ريز ترتيب داده ودر دفتر ثبت و امضاء نمايد: هر شركتي يا مؤسسه اي يا شركت تعاوني اعم از تعاوني مصرف يا مسكن باشد در ادارات ثبت به ثبت مي رسد مكلف است اقدام به گرفتن دفتر پلمپ شده نمايد.(طبق ماده 6 قانون دفاتر تجارتي) كليه بانكها براي عمليات ساليانه خود دفتر روزنامه و كل و دارايي در يافت مي كنند بايد به ترتيب تاريخ در صفحات كليه صادرات و واردات نوشته شود. تراشيدن و حك كردن و همچنين جاي سفيد گذاشتن و يا بين سطور نوشتن ممنوع است و بايد تمام آن دفاتر پس از ختم هر سالي لااقل تا 10 سال نگهداري مي شود.
  بر طبق ماده 13 قانون دفاتر تجارتي ارباب رجوعي كه جهت پلمپ دفاتر قانوني خود به ادارات ثبت مراجعه مي كند، بايد اول ورقه اظهار نامه پلمپ دفتر تجارتي كه در قسمت فروش اوراق بهادار هست با ذكر اين كه تعداد دفاتر چند جلد هست تهيه كند. ورقه اظهار نامه را بايد مدير شركت يا مؤسسه يا بازرگان شخصاً تكميل و ممهور به مهر شركت با قيد شماره ثبت شركت يا مؤسسه در ورقه منعكس شود مگر شركت يا مؤسسه كه هنوز مهر تهيه نكرده است اين است كه همه شركتها بمجرد به ثبت رساندن شركت يا مؤسسه خويش اقدام به پلمپ دفاتر مي كند ولي شماره ثبت حتماً بايد در ورقه ظاهار نامه پلمپ دفتر حتماً منعكس شود و همچنين بايد كليه مشخصات مدير عامل شركت يا بازرگان و آدرس شركت يا محل تجارت بازرگان در ورقه نوشته شود. اگر مراجعه كننده نماينده يا بازرگان باشد بايد در پائين ورقه مشخصات كامل وي ذكر شود و كارت شناسائي هم همراه داشته باشد . مراجعه كننده كه دفتر را تهيه و قيطان كشي كرده و اوراق مربوط كه همان اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتي است تكميل نموده و به اداره ثبت شركتها و مؤسسات غير تجارتي قسمت پلمپ دفاترتجارتي مراجعه مي كند.
  الف- دفاتر را به متصدي مر بوطه تحويل مي دهد كه اين دفاتر بايد داراي نمره ترتيبي و قيطان كشيده باشد.
  ب- متصدي مر بوطه اظهار نامه پلمپ دفاتر را كه تكميل شده و به امضاء و مهر شركت ممهور گرديده از آورنده تحويل و تعداد صفحات دفتر روزنامه و كل دارائي را در آن مي نويسد و اگر تعداد دفاتر زيادتر از كل و 1 روزنامه باشد حتماً با حرف درشت در بالاي ورقه اظهار نامه نوشته مي شود شماره آخرين صفحه هر دفتر بطور مثال 100 جلد دفتر روزنامه 199 صفحه و يكصد جلد دفتر كل 200 صفحه دوبل و يا اگر تمام صفحات شماره گذاري نشده باشد بدين طريق نوشته مي شود يكصد جلد دفتر روزنامه دوبل 3 نيم برگي و بعد دفتر را ارباب رجوع به قسمت حسابدا ري برده كه آنجا از روي نوشته اي كه در بالاي ورقه است و تعداد دفاتر و صفحات دفاتر منعكس شده حسابدار فيش را مي نويسد و به آورنده مي دهد كه بانك ملي ( نزديكترين شعبه) بپردازد و فيش مر بوطه را تحويل حسابدار بدهد و اظهار نامه پلمپ دفتر كه مهر حسابداري را با قيد تاريخ و پول پرداخت شده در آن نوشته شده به متقاضي مي دهد دو نسخه فيش بانكي هم يك نسخه نزد حسابدار نگهداري مي شود و نسخه ديگر به مراجعه كننده تحويل مي شود.
  حال ارباب رجوع دفاترش كامل بوده و اظهار نامه پلمپ دفاتر تجارتي را تكميل كرده و حق الثبت آن را پرداخته به متصدي مر بوطه براي پلمپ دفاترش مراجعه مي كند. متصدي مكلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آ؛ن را با ذكر نام صاحب دفتر در دو طرف قيطان با مهر سربي كه سازمان اسناد و املاك براي اين مقصود تهيه كرده و يك طرف سرب شكن اسم اداره ثبت حك شده منگنه كند (بر طبق ماده 12 قانون تجارتي) و بايد توجه شود قيطان دفتر به اندازه كافي دوام داشته باشد كه باعث ناراحتي بعدي مراجعه كننده نشود. آخرين مرحله اقدام براي امضاء دفاتر نزد مسئول پلمپ دفاتر آورده مي شود . شخص مسئول موظف است دقت زيادي در اينكه اولاً ورقه اظهار نامه صحيح تكميل شده باشد، تمام دفاتر با خط خوانا (اسم- شماره دفتر- تاريخ روز) نوشته شده باشد. از همه مهمتر دفاتر مي‌بايد سفيد باشد و وقتيكه از همه لحاظ كنترل نمود با قيد تاريخ كه هم با حروف و هم با اعداد باشد امضاء كند.

 • اخذ کداقتصادی 16 رقمی

  این کد با کد 12 رقمی که  در حال حاضر توسط اداره امور مالیاتی ارائه می شود متفاوت است و جهت اخذ آن باید در سایت اداره مالیات ثبت نام شود.

  مدارک مورد نیاز برای این کار عبارتند از:
  1- دریافت دفترچه و تکمیل آنها (واحد اطلاعات و خدمات اداره دارائی) 
  2- دریافت فرمهای مربوطه و تکمیل آنها (واحد ثبت و شناسائی اداره دارائی)
  3- کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضای هیئت مدیره 
  4- کپی آگهی تاسیس شرکت و تغییرات ثبتی 2 نسخه
  5- کپی اساسنامه شرکت 
  6- کپی از اظهارنامه شرکت (و یا شرکتنامه و تقاضانامه در شرکت‏های غیر سهامی) 
  7- کپی آگهی روزنامه رسمی و تغییرات آن 
  8- کپی پروانه بهره برداری یا مجوز تاسیس (در صورت موجود بودن) 
  9- کپی سند مالکیت اقامتگاه قانونی شرکت که در آگهی تاسیس قید گردیده و در صورت استیجاری بودن، کپی قرارداد اجاره که به تایید واحد مالیاتی محل وقوع ملک رسیده باشد. 
  10- نامه شروع و یا عدم شروع به فعالیت شرکت و کپی آن بعد از ثبت در دبیرخانه 
  11- پرداخت مالیات حق تمبر به اداره دارائی
  12- سایر مدارکی که توسط سازمان امور مالیاتی درخواست می شود.

 • ثبت اختراع

  ثبت اختراعحق انحصاری است که در قبال اختراع یا ایدهٔ ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می‌شود. انحصار مجموعه‌ای از حقوق منحصر به فردی است که از طرف دولت‌ها برای مدتی معین در عوض تنظیم و افشاء عمومی جزئیات معین از یک، روش، جریان عمل یا ترکیب خاصی از ماهیت (مفهوم) (که به عنوان اختراع شناخته می‌شود) در اختیار شخص خاصی قرار می‌گیرد. بطوریکه آن مفهوم، اختراعی جدید، مفید یا مورد استفاده صنعت شناخته شود.

  به بیانی دیگر، پتنت یک حق اختصاصی است که به یک اختراع که عبارت‌ست از یک محصول یا فرایند که راه جدیدی را برای انجام کاری فراهم می‌کند و یا یک راه حل فنی جدید را برای مشکلی ارائه می‌دهد، داده می‌شود. یک پتنت، محافظت برای اختراع مالک پتنت را فراهم می‌کند. حفاظت برای مدت زمان محدودی است که عموماً ۲۰ سال می‌باشد اما بر اساس قوانین کشورها متفاوت است.
  محافظت پتنت بدین معناست که اختراع نمی‌تواند بدون رضایت مالک پتنت، به صورت تجارتی ساخته، مورد استفاده، توزیع یا فروخته شود. این حقوق پتنت معمولاً در دادگاهی اجرا می‌شوند که در بسیاری از دستگاه‌ها، قدرت متوقف کردن تجاوز به حقوق پتنت را دارا می‌باشند.
  طبق تعریف سازمان جهانی مالکیت معنوی، اختراع محصول یا فرایندی است که راه نوینی را جهت انجام کاری ارائه می‌دهد یا راه حل فنی جدیدی را برای حل مشکلی خاص پیشنهاد می‌کند. به عبارت ساده‌تر اختراع راه حلی است فنی که برای اولین بار جهت حل مشکلی فنی ارائه می‌گردد. اندیشه‌گواه (گواهینامه حق امتیاز) یا حق ثبت اختراع از سوی دولت کشور مورد تقاضا به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می‌شود. دارنده گواهینامه حق امتیاز دارای حقی انحصاری برای بهره‌برداری از اختراع ثبت شده‌است. حق امتیاز یا پتنت باید سه معیار نوآوری، تازگی و سودمندی را دارا بوده تا بتوان به آن حق امتیاز گفت:
  اختراع مورد نظر نباید برای یک شخص با سطح دانش یا مهارت میانگین در زمینه آن اختراع در همان کشور به ثبت رسیده، مشهود باشد.
  درخواست‌کننده حق امتیاز باید تازگی ادعا خود را نیز ثابت کند. اختراع مورد نظر باید به طور واضح ابتکاری باشد و تا زمان درخواست به صورت بیانی یا نوشته شده (یا در حال استفاده) نباشد.
  این نیز باید توسط درخواست کننده ثابت شده که این معنی را می‌دهد که اختراع مورد نظر باید قابلیت تبدیل به یک محصول یا یک فرایند صنعتی را دارا باشد.
  حق امتیازها به دو نوع حق امتیاز «محصول» و «فرایند» تقسیم‌بندی می‌شوند:
  حق امتیاز محصول: یک راه حل تکنولوژیکی است که در یک محصول به کار می‌رود و به صاحبش حق امتیاز منحصربه‌فردی برای تهیه، استفاده، فروش و صادر کردن محصولاتی که از آن اختراع استفاده شده را می‌دهد.

 • ثبت شرکت پیمانکاری در کرج

  افرادی حقیقی یا شرکت هایی که به صورت حقوقی با عقد قرارداد برای انجام امور در نظر گرفته می شوند را پیمانکار می نامند. کارهایی از قبیل تهیه، حمل، نصب، ساخت و ساز و اجرا و… از جمله کارهای پیمانکاری محسوب می شوند. شرکت های پیمانکاری بر اساس تعداد افراد، سوابق، تجربه و توان مالی رتبه بندی می گردند. در برخی موارد بعضی از شرکت های طرف قرارداد فردی را به عنوان ناظر بر کار شرکت پیمانکار انتخاب می نمایند تا کار با دقت و جدیت بیشتری انجام گردد.

  انواع شرکت پیمانکاری

  شرکت های پیمانکاری طبق آیین نامه معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری به یازده گروه تقسیم می شوند که عبارتنداز؛

  ۱-نیرو

  ۲-راه وترابری

  ۳-ساختمان

  ۴-نفت وگاز

  ۵-صنعت و معدن

  ۶-ارتباطات

  ۷-تاسیسات و تجهیزات

  ۸-کاوش های زمینی

  ۹-کشاورزی

  ۱۰-مرمت آثار باستانی

  ۱۱-آب

  چگونگی ثبت شرکت پیمانکاری در کرج

  برای ثبت شرکت پیمانکاری شما می توانید شرکت را در دو حالت سهامی خاص یا مسئولیت محدود ثبت نمایید. افراد موسس باید در ابتدا نسبت به نوع شرکت ثبتی خود تصمیم بگیرند ولی بنا به دلایلی شرکت سهامی خاص بهتر است، زیرا مناقضه گذار ارزش بیشتری برای شرکت های پیمانکاری با نوع سهامی خاص قائل است. در شرکت های با مسئولیت محدود ۳۵% سرمایه به هنگام ثبت و ۶۵% باقی در عرض یک سال مالی در حسابی واریز می شود. برای شرکت های سهامی خاص دوره حیات در نظر گرفته می شود به طوری که رسیدگی بیشتری برای این شرکت ها نیاز است. در طول دوره نیز بازرسین و هئیت مدیره باید تمدید شوند. هرسال جلساتی تحت نظر بازرسین و هیئت مدیره تشکیل می شود و شرکت تحت کنترل هستند. نقش و اهمیت چنین شرکت هایی در در کتاب قانون تجارت بیان شده است؛ بنابراین برای پیمانکار شرکت سهامی خاص ارزش بالاتری دارد.

  ثبت شرکت سهامی خاص تحت موضوع پیمانکاری در کرج

  کمترین تعداد افراد برای تاسیس شرکت ۵ نفر است که ۳ نفر عضو هیئت اصلی و ۲ نفر بازرس محسوب می شوند. ارائه کپی مدارک شناسایی برای تمامی اعضای شرکت ضروری است. بعد از گواهی عدم سوپیشینه بودن، اعضا در سایت ثبت نام می شوند. سپس تعیین نام و تهیه اوراق ثبتی اعم از اظهارنامه شرکت سهامی خاص، اساسنامه ثبت شرکت پیمانکاری صورت می گیرد. در مراحل آخر نیز اوراق توسط اعضا امضا شده و صورت جلسه می شود و به اداره ثبت شرکت ها فرستاده می شود. سپس نام شرکت پس از ثبت در روزنامه رسمی ایران منتشر می شود.

 • ثبت موسسه زبان

  فصل اوّل: تعريف
  ماده 1 –آموزشگاه‌هاي آزاد هنري كه در اين مصوّبه «آموزشگاه» ناميده مي‌شود به مكاني اطلاق مي‌شود كه به منظور تربيت و آموزش هنرجويان علاقه مند به يكي از رشته‌هاي (تجسّمي و خوشنويسي، موسيقي، هنرهاي نمايشي و هنرهاي سنّتي) براي اشاعه فرهنگ و هنر، بر اساس ضوابط و شئون اسلامي و با رعايت اين ضوابط توسط افراد حقيقي يا حقوقي تأسيس مي‌گردد. رعايت اصول سياست فرهنگي كشور (ابلاغيه شماره 2014/دش مورّخ 2/6/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) در كليه سطوح و مراحل فعاليّت آموزشگاه‌ها الزامي است.
  تبصره 1: هر آموزشگاه تنها در يك رشته هنري مي‌تواند فعاليّت نمايد.
  تبصره 2: مؤسسات چندمنظوره بايد براي آموزش هركدام از رشته‌هاي هنري، مجوّز جداگانه اخذ نمايند.
  فصل دوّم: اركان آموزشگاه
  اركان آموزشگاه شامل مؤسس يا هيأت مؤسس و مديرمسؤل به شرح ذيل خواهد بود:
  ماده 2 – مؤسس:
  شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي (مؤسسات فرهنگي هنري) هستند كه با سرمايه‌گذاري و طي مراحل ذكرشده در اين مصوّبه، اجازه تأسيس مؤسسات يا آموزشگاه‌هاي هنري را دريافت مي‌كنند.
  ماده 3- مؤسس و يا مؤسسين بايد داراي شرايط عمومي ذيل باشند:
  1-تابعيّت كشور جمهوري اسلامي ايران.
  2-اعتقاد به مباني دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته‌شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
  3-اعتقاد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
  4-برخورداري از حُسن شهرت و نداشتن سوء‌پيشينه كيفري مؤثر.
  5-داشتن برگه پايان‌خدمت يا معافيّت دائم از خدمت نظام‌وظيفه (براي آقايان).
  6-متأهل يا داشتن حداقل 30 سال سن.
  تبصره: كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي دولتي مي‌بايد براي مجوّز فعاليت آموزش‌هاي هنري، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تقاضاي صدور پروانه نمايند.
  ماده 4- وظايف و مسؤليت‌هاي مؤسس و يا هيأت مؤسس:
  1-درخواست صدور اجازه تأسيس آموزشگاه به اداره كل استان و تحويل مدارك لازم.
  2-ارائه مكان و محل مناسب كه از لحاظ ايمني، فني، بهداشتي، آموزشي و تجهيزات و وسايل لازم مورد تأييد شوراي فني استان باشد.
  3-معرّفي مديرمسؤل و جانشين واجد شرايط براي تصويب به شوراي فني استان.
  تبصره: در صورت عزل، استعفا يا فوت مديرمسؤل، بايد حداكثر ظرف مدت يك‌ماه، مديرمسؤل و جانشين واجد شرايط به شوراي فني استان معرّفي شوند.
  ماده 5 ـ مديرمسؤل به پيشنهاد مؤسس و يا هيأت مؤسس و تأييد شوراي فني استان مشغول به
  كار مي‌‌شود. مديرمسؤل علاوه بر دارا بودن كليه‌ شرايط مؤسس (موضوع مفاد ماده 3 ضوابط) بايد واجد يكي از شرايط اختصاصي ذيل باشد:
  1-داشتن تحصيلات (كارشناسي يا بالاتر) در يكي از رشته‌هاي هنري، حسب نوع فعاليّت آموزشگاه.
  2-دارا بودن يكي از درجات 1، 2 و 3 هنري در رشته مربوطه از شوراي ارزشيابي هنرمندان كشور.
  3-دارا بودن درجه ممتاز از انجمن خوشنويسان ايران براي آموزشگاه‌هاي آزاد خوشنويسي و دو سال سابقه آموزش هنري به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در آن زمينه.
  4-دارا بودن مدرك فوق‌ديپلم در يكي از رشته‌هاي هنري حسب نوع آموزشگاه و دو سال سابقه آموزش هنر به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ( در استان‌هاي كشور، به غيراز استان تهران).
  5- دارا بودن صلاحيت‌هاي لازم تجربي براي هنرمندان فاقد مدرك، به تشخيص شوراي مركزي نظارت بر آموزشگاه‌هاي آزاد هنري.
  تبصره 1: مديران مسؤل و جانشينان آن‌ها در آموزشگاه‌هاي مخصوص آقايان بايد منحصراً مرد و در آموزشگاه‌هاي مخصوص بانوان منحصراً زن باشند.
  تبصره 2: فعاليت آموزشگاه‌ها بايد منحصراً در زمينه آقايان و يا خانم‌ها باشد.
  ماده 6- وظايف مديرمسؤل:
  1-نظارت و مراقبت در رعايت اصول و موازين اسلامي ـ فرهنگي در جريان كلّي كار و محيط آموزشگاه.
  2-اجراي كليه مقرّرات و بخشنامه‌هاي ابلاغ‌شده از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
  3-حضور مرتب در آموزشگاه.
  4-حفظ و مراقبت از دفاتر آمار، بازرسي، ثبت‌نام و ساير دفاتر مورد نياز آموزشگاه و ارائه آن‌ها به مسؤلين و بازرسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
  5-ارسال آمار هنرجويان ثبت‌نام‌شده هر دوره آموزشي به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان.
  تبصره: در غياب مديرمسؤل، كليه وظايف وي برعهده جانشين وي مي‌باشد. جانشين مديرمسؤل بايد همان شرايط مديرمسؤل را داشته باشد.
  فصل سوّم: شوراي مركزي نظارت بر آموزشگاه هاي آزاد هنري
  ماده 7- به منظور دستيابي به اهداف زير، شوراي مركزي نظارت بر آموزشگاه‌هاي آزاد هنري در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي‌شود:
  1-رسيدگي و نظارت بر عملكرد آموزشگاه‌هاي آزاد هنري در سراسر كشور.
  2-ايجاد هماهنگي لازم در كار شوراهاي رسيدگي و نظارت استان‌ها در سراسر كشور.
  3-رسيدگي به درخواست تجديدنظر آراي صادره از سوي شوراهاي رسيدگي و نظارت استان‌ها.
  ماده 8- اعضاي شوراي مركزي نظارت بر آموزشگاه‌هاي آزاد هنري عبارتند از:
  الف) معاون امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس شورا).
  ب) مديركل دفتر آموزش و توسعه فعاليّت‌هاي هنري.
  پ) نماينده فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران.
  ت) كارشناس مسايل ديني با معرفي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.
  ث) سه نفر كارشناس مسايل هنري حسب موضوع جلسه.
  تبصره 1: كارشناسان هنري پس از استعلام از نهادهاي صنفي و دانشگاه‌هاي هنري (دولتي و غيردولتي) از سوي رئيس شورا انتخاب خواهند شد.
  تبصره 2: آراي صادره از سوي شوراهاي رسيدگي و نظارت استان ظرف مدّت 20 روز قابل اعتراض در شوراي مركزي نظارت است.
  تبصره 3: رأي شوراي مركزي نظارت، قطعي و لازم‌الاجرا است و ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف به اجراي آن هستند.
  ماده 9 ـ شوراهاي رسيدگي و نظارت استان‌ها براي رسيدگي و نظارت عمومي بر عملكرد آموزشگاه‌ها با تركيب زير تشكيل مي‌شوند:
  1-مديركل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان به عنوان رئيس شورا.
  2-رئيس اداره هنري اداره كل استان.
  3-كارشناس مسايل ديني با انتخاب مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان.
  4-دو نفر كارشناس مسايل هنري حسب موضوع جلسه.
  تبصره: كارشناسان هنري پس از استعلام از نهادهاي صنفي و دانشگاه‌‌هاي هنر (دولتي و غيردولتي) از سوي رئيس شورا دعوت مي‌شوند.
  ماده 10 ـ مصوّبات شوراهاي رسيدگي و نظارت استان با رأي اكثريّت اعضا قابل اجرا بوده و از طريق مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان ابلاغ مي‌شود و لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورت عدم اعتراض در ظرف مهلت مقرر در تبصره 2 ماده 8 مصوّبات شوراهاي رسيدگي و نظارت استان، قطعي و لازم‌الاجرا است.
  ماده 11 ـ مصوّبات شوراهاي رسيدگي و نظارت استان‌ها نبايد مغاير با مفاد اين ضوابط و ساير مقرّرات جاري كشور باشد.
  ماده 12 ـ وظايف و اختيارات شوراي رسيدگي و نظارت استان:
  1-بررسي و تأييد صلاحيّت هيأت مؤسس، مديرمسؤل و جانشين مديرمسؤل.
  2-نظارت بر عملكرد و برنامه‌هاي آموزش هنري آموزشگاه‌هاي استان بر اساس ضوابط ابلاغي.
  3-تصويب نام آموزشگاه.
  4-اتخاذ تصميم نسبت به صدور يا لغو اجازه تأسيس آموزشگاه بر اساس ضوابط تعيين‌شده.
  تبصره: صدور مجوّز فعاليّت آموزشگاه‌هاي آزاد موسيقي پس از اعلام شوراي رسيدگي و نظارت استان و تأييد شوراي مركزي نظارت بر آموزشگاه‌هاي آزاد هنري انجام خواهد شد.
  فصل چهارم: نظارت
  ماده 13 ـ شوراهاي رسيدگي و نظارت استان بر فعاليّت‌هاي آموزشگاه‌هاي استان نظارت خواهند داشت.
  فصل پنجم: تخلّفات
  ماده 14 ـ اقدامات زير متناسب با ميزان تخلّف با توجه به محتويات پرونده و گزارش‌هاي واصله پس از بررسي و تأييد و تصويب شوراي فني استان توسط ادارات كل اعمال و سوابق در پرونده درج و بايگاني خواهد شد:
  1-تذكّر شفاهي.
  2-تذكّر كتبي.
  3-اخطار كتبي.
  4-توبيخ كتبي.
  5-تعطيل موقّت آموزشگاه از 3 ماه تا يك‌سال.
  6-بركنار ساختن موقّت يا دائم مديرمسؤل.
  7-لغو اجازه تأسيس و تعطيل دائم آموزشگاه و در صورت لزوم معرّفي متخلّف به مراجع ذي‌صلاح.
  ماده 15 ـ مواردي كه مجوّز آموزشگاه را لغو خواهد كرد:
  1-تخلّفات اخلاقي چون رواج بي‌بند و باري، ترويج فرهنگ مبتذل از طريق آثار مبتذل و …
  2-انتقال يا واگذاري آموزشگاه به غير، يا تغيير اعضاي هيأت مؤسس بدون موافقت شوراي فني استان.
  3-به‌كارگيري كساني كه ردّصلاحيّت شده‌اند.
  4-انجام تخلّفات مالي با تأييد شوراي فني استان و يا شوراي مركزي نظارت.
  5-تشكيل كلاس‌هاي مختلط.
  تبصره: تشكيل كلاس‌هاي مختلط در برخي از زمينه‌ها نيازمند داشتن اجازه‌نامه رسمي از شوراي مركزي يا شوراي نظارت و رسيدگي استان‌ها است.
  6-تشكيل هرنوع كلاس به‌جز آن‌چه در متن اجازه‌نامه تأسيس قيد شده است.
  تبصره: شوراي فني استان مي‌تواند درمورد برخي از تخلّفات فوق‌الذّكر، به مؤسس يا هيأت مؤسس اخطار و در صورت عدم توجّه، مطابق بند 7 ماده 14 اقدام نمايد.
  7- عدم رعايت اصول سياست فرهنگي كشور، با تأييد شوراي مركزي يا فني استان.
  فصل ششم: مقرّرات عمومي
  ماده 16 ـ آموزشگاه بايد از مكان و ساختمان مناسب برخوردار بوده و نبايد فعاليّت آن مخلّ آسايش عمومي باشد.
  ماده 17 ـ اجازه تأسيس آموزشگاه‌هايي كه حداكثر پس از 6 ماه از تاريخ صدور، داير نشده و يا فعاليّت خود را كتباً به اطلاع اداره كل ارشاد نرسانده باشند لغو خواهد شد.
  ماده 18 ـ اجازه تأسيس آموزشگاه و يا عضويت در هيأت مؤسس، قابل واگذاري و يا انتقال به غير نيست.
  ماده 19 ـ در صورت فوت يا استعفا يا اعلام عدم صلاحيّت هريك از اعضاي هيأت مؤسس، آموزشگاه تا پايان دوره و حدّاكثر تا يك‌سال با مسؤليت كامل مديرمسؤل به كار خود ادامه خواهد داد. تقاضاي ترميم هيأت مؤسس از سوي باقيمانده اعضاء بلامانع است.
  تبصره: در صورتي كه عضو مؤسس يك نفر باشد، مجوّز با معرّفي كليه ورّاث وي، به نام يك‌نفر واجد شرايط در ماده 3 اين ضوابط صادر خواهد شد.
  ماده 20 ـ براي ثبت‌نام هنرجويان كم‌تر از 18 سال در آموزشگاه‌هاي آزاد، موافقت كتبي ولي الزامي است.
  ماده 21 ـ بايد كليّه كاركنان آموزشگاه‌هاي مخصوص بانوان به استثناي كادر نگهباني، زن و كليّه كاركنان آموزشگاه‌هاي مخصوص آقايان، مرد باشند.
  ماده 22 ـ اوراق و آگهي‌هاي تبليغاتي بايد با رعايت دقيق متن مجوّز و منحصراً با قيد نام مؤسس مندرج در مجوّز تنظيم گردد و يا مورد تأييد مركز و يا اداره كل استان باشد.
  ماده 23 ـ آموزشگاه‌ها موظفند دفتر آمار، ثبت‌نام و بازرسي خود را تهيه و توسط ادارات كل استان‌ها شماره‌گذري و پلمب كنند.
  ماده 24 ـ با تصويب اين ضوابط، كليه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي قبلي مربوط به آموزشگاه‌هاي آزاد، لغو مي‌شود.
  ماده 25 ـ پس از ابلاغ اين ضوابط از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، كليه آموزشگاه‌هاي هنري موظفند حدّاكثر ظرف مدّت يك‌سال بر طبق ضوابط و مقرّرات آن اقدام به اخذ اجازه‌نامه تأسيس نمايند. در غير اين صورت امتياز آموزشگاه لغو خواهد شد.
  سرمایه‌ های لازم
  سرمایه‌ های مورد نیاز در یک آموزشگاه زبان با توجه به متراژ دفتر متغیر است، در کمینه متراژ آموزشگاهی ۵۰ متری با سه کلاس و یک سالن را اگر در نظر بگیرید نیاز به تعدادی تجهیزات اداری مانند میز و صندلی، تخته وایت‌ برد و مانیتور و دستگاه پخش‌کننده صدا و تصویر دارید. این ابزار ها با توجه به میزان گفته شده در کمترین حالت حدود ۲۰ میلیون تومان برایتان آب می‌ خورد اما اگر می‌ خواهید یک مؤسسه جذاب داشته باشید و در نگاه اول برای والدین اعتبار و ارزش مکان خود را نشان دهید بهتر است به کمتر از ۱۵۰ متر فکر هم نکنید، در این صورت حداقل به ۵۰ میلیون تومان سرمایه برای خرید تجهیزات نیاز دارید، البته توجه داشته باشید که بخش اصلی سرمایه مورد نیاز برای خرید یا اجاره مکان آموزشگاه صرف می‌ شود که این مبلغ با توجه به شهر و منطقه بسیار متغیر است.
  کلاس‌ های خصوصی، نقطه سود آوری
  بخش اصـــلی ســود آوری آموزشگا ه‌ها از برگزاری کلاس‌ های یک یا دو نفره خصوصی به دست می‌آید، در این حالت شما با برگزاری کلاس‌ های فشرده برای افراد، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از هزینه اخذ شده از شاگرد را برداشته و مابقی را به مدرس می‌دهید. پیشنهاد می‌شود کلاس‌ های زبان انگلیسی را به‌صورت گروهی و زبان‌ های تخصصی دیگر را به‌ صورت خصوصی برگزار کنید.
  اما حتماً امکان آموزش برخی زبان‌ های رایج به‌ جز زبان انگلیسی را در آموزشگاه‌تان فراهم کنید، تعدد خدمات شما می‌تواند به‌نوعی ذهن مخاطب را به سمت اعتبار و توانمندی‌ ها معطوف کند. یکی از مهم‌ترین مزیت‌ های این کسب‌ و کار این است که پیدا کردن مدرس خوب با حق‌ الزحمه کم مشکل نیست و بسیاری افراد که برای خود، کار ثابتی دارند حاضرند در آموزشگاه با دستمزد کم مشغول به تدریس شوند.
  همچنین بحث تبلیغات محیطی خوب در این کسب‌ و کار بسیار تأثیرگذار است، شما باید با تبلیغ آموزشگاه خود در مدارس ابتدایی و راهنمایی اطراف، دست به ترغیب خانواده‌ ها برای ثبت‌ نام بزنید. فصل کار آموزشگاه‌ ها معمولاً تابستان است اما اگر بتوانید با کیفیت خوب و استراتژی مناسب در طول تابستان شاگرد را به آموزشگاه جذب کنید در طول سال هم در کلاس‌ ها شرکت خواهد کرد و دیگر فصل بیکاری و ضرر نخواهید داشت.